Do

in process …

Error

Something bad happened. You should try to fix …

Success

The action is completed.


Voor reuen en teven beide telt dat

Voorwaarden: na het behalen van 4 1° uitmuntend in veteranenklas onder 3 verschillende keurmeesters. Indien het laatste resultaat behaald werd in 2013 kunt U deze titel aanvragen. Download het aanvraagformulier. Om Nederlands kampioen te worden moet een hond:

10.1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5 en 6 KR.

Deze rasgroep bundelt een aantal rassen die als gemeenschappelijke kenmerk hebben dat ze (vrijwel allemaal) heel natuurlijk ogen en teruggaan op oude, soms al duizenden jaren bestaande, rassen en typen. Tot groep behoren bijvoorbeeld de poolhonden en Noorse honden, maar dus ook de halfwindhonden uit het Middellands Zeegebied. Al deze rassen fascineren door hun oorspronkelijkheid en natuurlijkheid. De keerzijde hiervan is dat deze rassen karaktereigenschappen hebben, die dichtbij hetgeen staan waar ze oorspr

Een pup kent zijn eigen grenzen niet: u zult hem moeten afschermen van een overdaad aan beweging.Trappenlopen, in en uit de auto springen, op en van de bank springen, eindeloos achter een balletje aanvliegen, spelen in zwaar zand en op ongelijke grond zijn sterk af te raden.

Welke garantie op eventuele erfelijke gebreken biedt de fokker U? De BDCN adviseert beide partijen (pupkoper en fokker) om bij kopen van een pup gebruik te maken van het model koopcontract van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.Bij twijfel kunt u onze medewerker pupinfo om advies vragen.

Met de uitkomsten van de PETscan krijgen de wetenschappers inzicht in wat er voor de Nederlandse (ras)hond gedaan kan en moet worden. Prof.dr. Jan Rothuizen van het expertisecentrum: ‘Voor de ernstige problemen zullen we DNA-tests ontwikkelen. Met als resultaat een vroege diagnose, het voorkómen van het fokken van zieke nakomelingen een snellere en betere behandeling van een dier.

Related links

Tags

deze voor zijn raen resultaat