Do

in process …

Error

Something bad happened. You should try to fix …

Success

The action is completed.


Voor reuen en teven beide telt dat ze

Dubbele kampioenschapspunten kun je behalen tijdens de Winner in Amsterdam en tijdens de kampioenschapsclubmatch van de rasvereniging. Bij variëteiten binnen een ras kan gelden dat er minimaal 20 honden moeten zijn ingeschreven, waarvan er 16 daadwerkelijk op de clubmatch aanwezig moeten zijn.CAC is een kampioenschapspunt die door de Raad van Beheer op kampioenschapsshows en kampioensclubmatches beschikbaar worden gesteld aan de beste reu en beste teef van ieder ras, mits de hond een uitmuntend heeft behaa

Geen der ouderdieren is schuw of vertoont agressief gedrag. De fokker draagt zorg voor een goede socialisatie van de pups. De pups groeien daartoe in huiselijke kring op.Met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.

Na ongeveer 28 dagen kan de dierenarts bepalen of er pups aanwezig zijn in de baarmoeder van de teef. Dit kan door met de vingers te voelen, of door het maken van een echo. Vanaf 42 dagen zijn de pups ook goed zichtbaar op röntgenfoto’s. Aan de hand van deze foto’s kan de dierenarts zien hoeveel pups er in de buik van de teef zitten. Een nestje telt gemiddeld 3 tot 9 pups.

Na ongeveer 28 dagen kan de dierenarts bepalen of er pups aanwezig zijn in de baarmoeder van de teef. Dit kan door met de vingers te voelen, of door het maken van een echo. Vanaf 42 dagen zijn de pups ook goed op röntgenfoto’s. Aan de hand van deze foto’s kan de dierenarts zien hoeveel pups er in de buik van de teef zitten. Een nestje telt gemiddeld 3 tot 9 pups.

Related links

Tags

pups zijn teef door dierenarts